Hyundai N250 (2,5 tấn)

                                             

                                           

                                             

                                           

 

                                           Mẫu xe tải Hyundai New Mighty N250 Thùng Mui bạt, Inox 201

                                           

                                           

                                           

                                            

                                           

 

                                           Mẫu xe tải Hyundai New Mighty N250 Thùng kín 3 lớp

                                        Lớp ngoài: Inox 201 /  Lớp giữa: Xốp cách nhiệt / Lớp trong: Tôn lạnh