H150 Đông lạnh

Máy lạnh nhập khẩu đồng bộ từ Hàn Quốc: Hãng Thermal Master.

Bảng táp lô trung tâm + Bảng điều khiển thùng lạnh